BCS-2

BCS-2® yazılım kitap, dergi ve haritaların sayısallaştırılması, post-processing ve elektronik yayıncılık için bir çözümdür. BCS-2® arayüzü, havai tarayıcıları, masaüstü kullanarak, yaprak ve mikrofilm tarayıcılar ve fotokopi makineleri kontrol edilebilir. iş süreçlerinin tarama sonuçları sorunsuz iş akışı sistemi EasyBib’dir eDoc® geçirilen veya elektronik okuma odası MyBib eL® gönderilir.
Bizim Bookeye 4 tarayıcılar BCS-2 © Tarama ve yakalama yazılımı ile uyumlu olarak onaylanmıştır:

Açıklama

BCS-2® software is a solution for digitizing, post-processing and electronic publishing of books, magazines and maps. Using the BCS-2® interface, overhead scanners, flatbeds, sheetfeed and microfilm scanners and copiers can be controlled. The scan results of the job processes are seamlessly passed into the workflow system MyBib eDoc® or sent to the electronic reading room MyBib eL®.
Our Bookeye 4 scanners have been certified as compatible with BCS-2© Scan and Capturing Software: