ScanFlow Professional

Personel, tarayıcı donanımı, veri ve kitapların verimli bir şekilde koordine eder
Manuel işlemleri ve hataları minimize eder
Hızlı kalite kontrol fonksiyonları
Görüntü işleme aşamalarını otomasyonunu sağlar
Merkezi yönetim sağlar ve büyük hacimli projelerin kontrollü arşivlenmesini sağlar