SoftTrac Synergetics

Birçok kuruluş endeks belge türleri ve meta elle zorunda yüksek maliyetleri ve süreleri etrafında yavaş dönüş uğramak. Bu işletme maliyetinin çok azalır ve SoftTrac® Synergetics kullanılarak geliştirilebilir kez dönüp olabilir. SoftTrac Synergetics hızlı bir şekilde fatura, ipotek ve vergi dokümanların, kredi paketleri, sigorta uygulamaları, sağlık sigortası formları ve tıbbi kayıtlar gibi formlar otomatik olarak belge ve özler meta sınıflandırır akıllı bir belge tanıma çözümdür. SoftTrac Synergetics sadece taranan görüntüleri işlemek için tasarlanmış değildir, aynı zamanda çok kanallı giriş e-posta ekleri, faks ve mevcut görüntü depoları gibi akarsu idare edecektir.